ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Edward Thorndike)

September 26, 2022
2 Mins Read
9.7K Views
ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์