ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Edward Thorndike)

September 26, 2022
2 Mins Read
5.4K Views
ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์