รถยนต์สตาร์ทไม่ติด
Definition

รถสตาร์ทไม่ติด ไฟหน้าปัดขึ้น แก้ปัญหาอย่างไร?

สาเหตุที่ทำให้ รถสตาร์ทไม่ติด ไฟหน้าปัดขึ้น การที่รถสตาร์ทไม่ติด ไฟหน้าปัดขึ้นบ้าง ไม่ขึ้นบ้าง หรือหน้าปัดกระพริบ มีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างและควรทำอย่าง …

สกินเนอร์
Education

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของ สกินเนอร์ (Operant Conditioning – Skinner)

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ หนึ่งในทฤษฎีพฤติกรรมนิยม โดย สกินเนอร์ (Skinner) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดพฤต…

ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์
Education

ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Edward Thorndike)

ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองการทดลองที่สำคัญ ด้วยการจับแมวใส่ในกรงแล้วให้แมวหาทางออกเองด้วยการลองผิดลองถูกไปเรื่อย ๆ

T-score คือ
Education

คะแนน t-score คือ? สูตร Excel ตาราง

T-score คือ คะแนนที่ได้จากการแปลงค่าคะแนนดิบที่ได้ ด้วยโปรแกรมสูตรตาราง Excel ทำได้เองไม่ยาก ใครที่กำลังประเมินวิทยฐานะ ตาม ก.ค.ศ.3 สามารถโหลดไปใช้งานได้เลย