ใบงานภาษาอังกฤษ
Education

ใบงานภาษาอังกฤษ (English Worksheet) โหลดฟรี

ใบงานภาษาอังกฤษ โหลดฟรี สำหรับนักเรียน สามารถโหลดไปฝึกในการเรียนปกติ (On-site) แบบออนไลน์ (Online) และแบบใบงาน (On-hand) ทั้งไฟล์ pdf และ doc ที่นี่

โหลดใบงาน
Education

โหลดใบงาน เรียนออนไลน์ .pdf .doc (Worksheet)

สามารถ โหลดใบงาน ได้ทั้งไฟล์ pdf และ doc โดยแหล่งรวบรวมสื่อและใบงานวิชาต่าง ๆ สามารถนำไปเรียนปกติ (On-site) เรียนออนไลน์ (Online) และเรียนใบงาน (On-hand…

English

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.6

สรุปคลัง คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.6 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,100 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ม.1 จะมี…

English

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.5

สรุปคลัง คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.5 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 390 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ป.6 จะมี…

English

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.4

สรุปคลัง คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.4 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 300 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ป.5 จะมี…

English

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.3

สรุปคลัง คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.3 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 280 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ป.4 จะมี..