โหลดใบงาน เรียนออนไลน์ .pdf .doc (Worksheet)

โหลดใบงาน

แหล่งรวบรวมใบงานวิชาต่าง ๆ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่สนใจ สามารถนำไปฝึกฝนในการเรียนปกติ (On-site) การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ การเรียนแบบแจกจ่ายใบงาน (On-hand) สามารถ โหลดใบงาน ได้ทั้งไฟล์ pdf และ doc ที่นี่ครับ 

โหลดใบงาน

โหลดใบงาน วิชาภาษาอังกฤษ


Icon

คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดของใช้ในบ้าน 65 คำ.doc
35.14 KB
1 file(s)


Icon

คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดของใช้ในบ้าน 65 คำ.pdf
49.00 KB
1 file(s)


Icon

ใบงาน Word Search ศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องสัตว์.pdf
871.38 KB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2563.pdf
3.53 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2562.pdf
4.04 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2561.pdf
4.44 MB
1 file(s)

โหลดใบงานเพิ่มเติม

โหลดใบงาน วิชาคณิตศาสตร์Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2563.pdf
2.57 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2562.pdf
2.57 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2561.pdf
2.69 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2563.pdf
2.49 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2562.pdf
2.05 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561.pdf
2.76 MB
1 file(s)

โหลดใบงานเพิ่มเติม

โหลดใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์Icon

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2563.pdf
5.13 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2562.pdf
7.28 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2561.pdf
7.18 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2563.pdf
3.30 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2562.pdf
3.25 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561.pdf
3.89 MB
1 file(s)

โหลดใบงานเพิ่มเติม

โหลดใบงาน วิชาภาษาไทย


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2563.pdf
3.36 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2562.pdf
3.70 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561.pdf
4.68 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2563.pdf
2.79 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2562.pdf
3.31 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561.pdf
4.43 MB
1 file(s)

โหลดใบงานเพิ่มเติม

  TRENDING
ของใช้ในบ้าน ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์ ตอนที่ 2
4 hours ago
ของใช้ในบ้าน ภาษาอังกฤษ 65 คำ พร้อมใบงาน
1 day ago
ศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ 35 คำ คำอ่าน-รูปภาพ พร้อมใบงาน
2 days ago
ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ ธงชาติ และข้อมูลที่ต้องรู้ 30 ประเทศ
3 days ago
Adverb of Frequency คือ? คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่และกิจวัตร
4 days ago
Next
Prev

เนื้อหา-ข้อสอบ

นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถเข้ามา โหลดใบงาน ได้แล้ว เว็บไซต์ของเราก็ยังมีเนื้อหาและข้อสอบวิชาต่างๆ  ไปดูกันได้เลย!

Take the Exam

Prev
Next

Learning

Prev
Next

Source: Islcollective | British Council