No Picture
English

Present Perfect Tense คืออะไร และใช้ตอนไหน?

Present Perfect คือ หนึ่งใน Tense รูปแบบหนึ่งจากทั้งหมด 12 แบบในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น Tense ที่มีความซันซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งโครงสร้างที่นำมาใช้ผู้เรียนต้..

English

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.6

สรุปคลัง คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.6 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,100 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ม.1 จะมี…

English

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.5

สรุปคลัง คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.5 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 390 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ป.6 จะมี…

English

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.4

สรุปคลัง คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.4 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 300 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ป.5 จะมี…