คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.4

สรุปคลัง คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.4 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 300 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐานและเพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ป.5 จะมีคำไหนบ้างมาดูไปพร้อมๆ กันเลยครับ (แจกฟรีไฟล์ pdf และไฟล์ word)

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.4

A

airport แอร์ พอร์ท สนามบิน
always ออล-เว็ส เสมอ
another แอะ-นัธ-เออะ สิ่งอื่น, คนอื่น
apple แอพ-เพิล ผลแอปเปิล
apple pie แอพเพิล ไพ ขนมพายแอปเปิล
art อาท ศิลปะ

B

backache แบ็คเอค ปวดหลัง
banana บะแนนอะ กล้วย
bank แบงค ธนาคาร
bathrobe บาธโรบ เสื้อคลุมอาบน้ำ
beach บิช หาดทราย
beef บิฟ เนื้อวัว
before บิโฟ ก่อน
belt เบ็ลท เข็มขัด
best เบสท ดีที่สุด
bicycle ไบ-ซิคล รถจักรยานสองล้อ
birthday เบิธ-เดย์ วันเกิด
biscuit บีซ-คิท ขนมปังกรอบ
blouse บเลาซ เสื้อสตรี
board บอร์ด กระดาน
boat โบท เรือ
bread บเร็ด ขนมปัง
breakfast เบรคฟาสท อาหารมื้อเช้า
bun บัน ขนมปังก้อน
busy บีซิ ยุ่ง, มีธุระ

C

canteen แคนทีน โรงอาหาร
carpet คา-เพ็ท พรม
carrot แค-รัท หัวผักกาดแดง
carry แค-ริ ถือ
cartoon คาร์ทูน การ์ตูน
cheese ชีส เนยแข็ง
chicken ชีค-เค็น ลูกไก่ เนื้อไก่
child ไชล เด็ก
church เชิช โบสถ์
classroom คลาชรูม ห้องเรียน
clean คลีน สะอาด
clothes คโลส เสื้อผ้า
cloudy คเลาด-อิ มีเมฆ
cold โคลด หนาว
color คัลเลอะ สี
computer คัมพิวเทอะ คอมพิวเตอร์
cook คุค ปรุงอาหาร
cookie คูค-อิ ขนมคุกกี้
cool คูล เย็น
cough ค็อฟ ไอ
cut คัท ตัด, หั่น

D

dance ดานซ เต้นรำ
decorate เดค-โอะเรท ตกแต่ง
dinner ดีนเนอะ อาหารค่ำ
dish ดิฌ จาน
doctor ด็อกเทอะ หมอ
draw ดรอ วาด
dream ดรีม ฝัน
dry ดไร แห้ง
dust ดัส ฝุ่น

E

earache เอียเอค ปวดหู
early เออ-ลิ เช้า, เร็ว, ก่อนเวลา
east อีซท ทิศตะวันออก
eat อีท กิน
eighth เอธ ที่แปด
eleventh อิเลฝ-เอ็นธ ที่สิบเอ็ด
every เอฝ-ริ ทุกๆ
exercise เอค เซอไซซ ออกกำลังกาย

F

fat แฟ็ท อ้วน
favorite เฟ-เฝอะริท ที่ชอบมาก
feed ฟีด เลี้ยง, ให้อาหาร
feel ฟีล รู้สึก
fever ฟี-เฝอะ เป็นไข้
fifteenth ฟิฟ-ทีนธ ที่สิบห้า
fifth ฟิฟธ ที่ห้า
film ฟิลม ภาพยนตร์
finger ฟิง-เกอะ นิ้วมือ
fire fighter ไฟเออะ ไฟเทอะ พนักงานดับเพลิง
first เฟริชท ที่หนึ่ง
first-aid เฟิชทเอด ปฐมพยาบาล
fish ฟิฌ ปลา
floor ฟโล พื้น
foggy ฟอก-กิ เต็มไปด้วยหมอก
fold โฟลด พับ,ทบ
foot ฟุท เท้า
fourth โฟธ ที่สี่
fourteenth โฟ-ทีนธ ที่สิบสี่
furniture เฟอร์นิเชอะ เครื่องเรือน

G

game show เกม โชว์ การแสดงการแข่งขัน
get เกท ได้รับ
get dressed เกท เดรส แต่งตัว
get up เก็ท อัพ ตื่นนอน
glove กลัฝ ถุงมือ
glue กลู กาว
go โก ไป
grocery store โกร เซอรี ร้านขายของชำ
group กรูพ กลุ่ม
gym จิม โรงพลศึกษา

H

half ฮาฟ ครึ่ง
handkerchief แฮงเก่อชิพ ผ้าเช็ดหน้า
headache เฮ็ดเอ็ค ปวดหัว
heavy เฮฝ-อิ หนัก
help เฮ็ลพ ช่วยเหลือ
homemaker โฮมเมคเกอะ คนทำความสะอาดบ้าน
homework โฮมเวอค การบ้าน
hospital ฮอส-พิแท็ล โรงพยาบาล
housework เฮาซเวิค งานบ้าน
hurt เฮิท เจ็บ, บาดเจ็บ

I

in อิน ใน
in front of อิน ฟรอน ออฟ ข้างหน้า
internet อิน-เทอเน็ท อินเทอร์เน็ต
invite อินไฝท เชื้อเชิญ

J

jeans จีนส กางเกงยีน
juice จูซ น้ำผลไม้
jump จัมพ กระโดด

K

key คี กุญแจ
kind ไคนด กรุณา ,ใจดี
kitchen คีช-เอ็น ครัว
knee นี หัวเข่า
know โน ทราบ

L

left เล็ฟท ซ้าย
lettuce เลททิช ผักกาดหอม
library ไล-บเรริ ห้องสมุด
like ไลค. ชอบ
listen ลิ-ซึ่น ฟัง
long ลอง ยาว
lunch ลันช อาหารกลางวัน

M

make เมค ทำ
many เมนิ มาก
mask มาซค หน้ากาก
milk มิลค น้ำนม
money มันนี เงิน
monk มังค พระสงฆ์
monkey มังคิ ลิง
month มันธ เดือน
moon มูน ดวงจันทร์
mop ม็อพ ไม้ถูพื้น
morning มอนิง เวลาเช้า
mother มัฑ-เออะ มารดา
motorcycle โมเทอะไซเคิล รถจักรยานยนต์
move มูฟว เคลื่อนที่
movie theater มูวี เธียเทอะ โรงภาพยนต์
music มยู-สิค ดนตรี
my มาย ของฉัน

N

naughty นอ-ทิ ซน
near เนีย ใกล้
never เนฝ-เออะ ไม่เคย
new นยิว ใหม่
news นยูส ข่าว
nightgown ไนทเกาน ชุดนอน
ninth ไนนธ ที่เก้า
ninth ไนนธ ที่เก้า
north นอธ ทิศเหนือ
not นอท ไม่
now นาว ขณะนี้
nurse เนิร์ซ นางพยาบาล

O

of ออฟ ของ
officer ออฟฟิสเซอะ เจ้าหน้าที่
often ออฟ-เฟิน บ่อยๆ
old โอลด เก่า, แก่
on ออน บน
one  thousand วันเธา-แส็น หนึ่งพัน
onion อัน-ยัน หัวหอม
orange ออ-เร็นจ ส้ม
outside เอาท-ไซด ข้างนอก, ภายนอก
over โอเวอ เหนือ, เบื้องบน

P

pajamas พะจา-มัส เสื้อกางเกงนอน
park พาค จอดรถ,สวนสาธารณะ
party พา-ทิ งานเลี้ยง
photo โฟ-โท ภาพถ่าย
piano พิแอน-โอ เปียโน
picture พิคเชอะ รูปภาพ
pig พิกจ หมู
pie ไพ ขนมพาย
piece พิซ ชิ้น
pill พิล ยาเม็ด
plane พเลน เครื่องบิน
play เพล เล่น
playground พเลกเรานต สนามเด็กเล่น
point พอยท จุด,ชี้
police พะลีส ตำรวจ
police station พะลีส  สเตชั่น สถานีตำรวจ
pond พอน สระน้ำ
pork โพค เนื้อหมู
practice แพรคทิส ฝึกหัด
prawn พรอน กุ้ง
present (n.) พเรส-เอ็นท ของขวัญ
present (v.) พริเสนท นำเสนอ
program โพร-แกร็ม รายการ
put พูท วาง, ใส่, จุด
put on พุท-ออน สวมใส่

Q

quarter ควอ-เทอะ 15 นาที
quick ควิค เร็ว
quiet คไว-เอ็ท เงียบ
quiz show ควิส-โชว์ การแสดงทดสอบความรู้

R

rain เรน ฝน
raincoat เรน-โคท เสื้อกันฝน
read รีด อ่าน
red เรด สีแดง
restaurant เรส เทอ เรินท ภัตตาคาร
ride ไรด ขี่
right ไรท ขวา
rubbish รับ-บิช ขยะ
run รัน วิ่ง

S

salesperson เซลเพอเซิน พนักงานขาย
sandal แซน-แด็ลส รองเท้าแตะ
sausage ซอ-ซิจ ไส้กรอก
scarf สคาฟ ผ้าพันคอ
science ไซ -เอ็นซ วิทยาศาสตร์
scissors ซีซ-เซอซ กรรไกร
season ซี เซิน ฤดู
second เซค-อันด ที่สอง
secretary เซค ริ เทอรี เลขานุการ
series ซี-รีส ละครชุด
set เซ็ท วาง,จัด
seventh เซฝ-เอ็นธ ที่เจ็ด
shake เชค เขย่า,สั่น
ship ชิพ เรือใหญ่
shirt เฌิท เสื้อเชิ้ต
shoe ฌูช รองเท้าหุ้มส้น
shopping mall ชอพ พิง มอล ห้างสรรพสินค้า
short ฌอท สั้น ,เตี้ย
shoulder โชล-เดอะ ไหล่
shout เชาท ตะโกน
shut down ฌัท-เดาน ปิด
shy ไฌ ขี้อาย
sixth ซิคซธ ที่หก
size ไซส ขนาด
slice ซไลซ เฉือนชิ้นบางๆ
slippers สลิพเพอส รองเท้าแตะ
smart ซมาท ฉลาด,โก้
smoke ซโมค สูบบุหรี่
so โซ เช่นเดียวกัน
sock ซ็อคซ ถุงเท้า
soda โซ-ดะ โซดา
south เซาท ทิศใต้
sport ซโพท กีฬา
sport club ซโพท คลับ สโมสรกีฬา
spread ซพเร็ด ทาโดยทั่ว
start ซทาท ตั้งต้น
stomachache ซทัม-แอ็คเอค ปวดท้อง
strawberry ซทรอ-เบริ ผลสตรอร์เบอร์รี่
sunny ซัน-นิ แดดจัด
supermarket ซยู-เพอะมาเค็ท ห้างสรรพสินค้า
surf เซิฟ ค้นหาข้อมูล
sweater ซเวท-เออะ เสื้อกันหนาว
sweep ซวีพ กวาด
swimming pool สวิม มิง พูล สระว่ายน้ำ
swimsuit สวิมซุท ชุดว่ายน้ำ
sunglass ซันกลาส แว่นตากันแดด
syrup ซี-รัพ น้ำเชื่อม

T

take เทค- นำไป
take off เทค-อ็อฟ ถอดออก
take out เทค-เอาท นำไปทิ้ง
talk ทอค คุย
tall ทอล สูง
taxi driver แทคซี ไดร เวอะ คนขับรถ
teacher ทิชเชอะ ครู
temple เทม-เพิล วัด
tenth เท็นธ ที่สิบ
thin ธิน ผอม,บาง
think ธิงค คิด
third เธิด ที่สาม
thirteenth เธอ-ทีนธ ที่สิบสาม
thirtieth เธอ-ทีธ ที่สามสิบ
toe โท นิ้วเท้า
together ทุเกฑ-เออะ ด้วยกัน,พร้อมกัน
toilet ทอย-เล็ท ห้องน้ำ
tomato โทะ- เม-โท มะเขือเทศ
tooth ทูธ ฟัน
toothache ทูธเอค ปวดฟัน
top ท็อพ อยู่เหนือ  ยอด
touch ทัช สัมผัส
train ทเรน รถไฟ
tricycle ทไร-ซิ เคิล รถสามล้อ
turn เทิน เลี้ยว
turn off เทิน-อ็อฟ ปิดสวิตซ์
turn on เทิน-ออน เปิดสวิตซ์
twelfth ทเว็ลฟธ ที่สิบสอง
twentieth ทเว็นทีธ ยี่สิบ

U

umbrella อัมบเรล-ละ ร่ม
under อันเดอะ ใต้, ล่าง
underwear อันเดอะแวร์ กางเกงชั้นใน
use ยูส ใช้
usually ยู-ฉัวลิ ตามปกติ

V

vacuum แฝค-อิวอัม ดูดฝุ่น
van แวน รถแวน

W

wash วอช ล้าง   ซัก
water วอ-เทอะ น้ำ
watch วอทช ดู ชม
wear แว สวมใส่
weather เวธ-เธอะ สภาพอากาศ
well เว็ล สบายดี
west เว็ซท ทิศตะวันตก
wet เวท เปียก
which ฮวิช ที่ซึ่ง
why วาย ทำไม
will วิล จะ
work เวิค ทำงาน
worker เวอ์เคอะ คนงาน
worry เวอ’ รี เป็นห่วง, กลุ้มใจ, กังวล

Y

yellow เยลโล สีเหลือง
young ยัง หนุ่ม.สาว
your ยัวร์ ท่าน
yourself ยัวร์เซลฟ ตัวคุณเอง

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับสรุปคลังคำศัพท์ ระดับชั้นป.4 ที่นำมาฝากกัน หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

โหลดเป็นไฟล์ DOCX

โหลดเป็นไฟล์ PDF

ติดตามเนื้อหาและความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆในระดับชั้นประถมศึกษา (Primary) ได้ ที่นี่

และสามารถติดตามได้ที่ Facebook คลิ๊ก