Present Continuous Tense คืออะไร และใช้ตอนไหน?

Present Continuous

Present Continuous คือ?

Present Continuous คือ หนึ่งใน Tense รูปแบบหนึ่งจากทั้งหมด 12 แบบในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับ Present Simple รูปแบบของ Tense นี้ จะมีความง่าย และไม่มีความซับซ้อนเช่นกัน เหมาะแก่การเรียนและเข้าใจโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้น เราจะเห็น Present Continuous Tense ตั้งแต่การเรียนในระดับประถมเป็นต้นไปเลยนั่นเอง

สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่า Tenses คืออะไร สามารถติดตาม สรุป Tenses ฉบับรวมรัด เข้าใจง่าย ทั้ง 12 แบบ ในภาพรวมก่อนได้เลยครับ

โครงสร้างประโยคของ Present Continuous?


Present Continuous
โครงสร้างประโยคของ Present Simple Tense

Present Simple Tense มีโครงสร้างประโยค คือ Subject (S.) หรือประธานของประโยค + is/am/are หรือ Verb to be ในช่อง 1 + V.ing หรือกริยาช่อง 1 ที่เติม -ing นั่นเอง

โดยมี กฎการเลือกใช้ Verb to be คือ

หากประธานของประโยค (Subject) คือ “I”  V. to be ที่ใช้คือ “am”

หากประธานของประโยค (Subject) คือ “He, She, It” หรือประธาน “เอกพจน์” (Singular) V. to be ที่ใช้คือ “is

หากประธานของประโยค (Subject) คือ “You, We, They” หรือประธาน “พหูพจน์” (Plural) V. to be ที่ใช้คือ “are”

ในขณะที่ การเติม -ing หลัง V. มีกฎดังนี้
หากกริยาตัวนั้น “เป็นสระตัวเดียว และมีตัวสะกดตัวเดียว” ให้ “เบิ้ลตัวสะกดเข้าไปอีกตัว” ก่อนเติม -ing

หากกริยาตัวนั้น “ลงท้ายด้วย e” ยกเว้นกริยาที่ลงท้ายด้วย ee ให้ “ตัด e ทิ้ง” ก่อนเติม -ing

หากกริยาตัวนั้น “ลงท้ายด้วย ie” ให้ “เปลี่ยน ie เป็น y” ก่อนเติม -ing

นอกเหนือจากนี้ กริยาทั้งหมดสามารถเติม -ing ตามปกติได้เลย

Present Continuous ใช้ตอนไหน?

1. เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น หรือกำลังทำอยู่ในขณะกำลังพูด

มักจะมาพร้อมกับ คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา ณ ปัจจุบัน (Adverb of Time: Present Continuous) อยู่ด้วยในประโยค ได้แก่ Now, Right now, today, at present, at the moment, at this time เป็นต้น หรือวลีในรูปคำสั่งต่างๆ ที่มาพร้อมเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) เช่น Look!, Watch out! เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค 

 • Jennie is listening to music now.
  เจนนี่กำลังฟังเพลงอยู่ในขณะนี้
 • Look! the storm is coming.
  ดูนั่นสิ! พายุกำลังมา

2. เหตุการณ์ที่กำลังเกิดในช่วงนี้ หรือกำลังทำอยู่ในห้วงเวลาขณะกำลังพูด

เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ อาจจะก่อนหน้านั้นนิดหน่อย หรืออยู่ในห้วงเวลาขณะกำลังพูดพอดี 

ตัวอย่างประโยค 

 • The trip to London is coming up so that’s why I’m preparing for it.
  ทริปไปเที่ยวลอนดอนกำลังใกล้เข้ามา นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันกำลังเตรียมตัวอยู่
 • The third world war is likely to happen soon, everyone is talking about it.

  สงครามโลกครั้งที่ 3 กำลังจะเกิดขึ้น ทุกคนเลยกำลังพูดถึงมัน


เพิ่มเติมสำหรับระดับมัธยม

3. ใช้กับกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ได้เช่นกัน

นอกจากจะใช้กับ Present Simple เหตุการณ์ที่บอกความถี่ของการกระทำ สามารถใช้คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ (Adverb of Frequency) ได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค 

 • I’m always watching you.
  ฉันกำลังมองดูเธออยู่เสมอ (อย่างต่อเนื่อง)
 • He is sometimes forgetting what to do.
  บางครั้งเขาก็ลืมว่าต้องทำอะไร

4. ใช้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีการวางแผนไว้แล้ว

เป็นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่มีการวางแผนไว้แล้ว ตารางเวลาล่วงหน้า หรือมีการนัดกันแล้ว ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ตัวอย่างประโยค 

 • What are you doing tonight?
  เธอจะทำอะไรคืนนี้
 • I’m going to the cinema with friends this evening.

  ฉันกำลังไปดูหนังกับเพื่อนคืนนี้

5. ใช้กับสิ่งที่กำลังพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่มีกระบวนการการพัฒนา หรือมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานึง สามารถใช้ Present Continuous ได้

ตัวอย่างประโยค 

 • The companies are expanding their business.

  บริษัททั้งหลายต่างกำลังขยับขยายกิจการ
 • The country is ushering a new era.
  ประเทศกำลังเข้าสู่ยุคใหม่

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้


แบบฝึกหัดเรื่อง Present Continuous

ความยากของเนื้อหานี้
โอกาสในการออกข้อสอบ
ประโยชน์และการนำไปใช้

2. ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดซ้อนกันสองเหตุการณ์

โดยเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่จะใช้ Past continuous tense และเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกจะใช้ Past simple tense นั่นเอง มักจะมีคำว่า when หรือ while เพื่อเชื่อมเหตุการณ์ทั้งสองเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างประโยค 

 • While we were talking in the office, the boss just arrived.
  ในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันในออฟฟิศ หัวหน้าก็เดินเข้ามา
 • Raheem was walking his dog when I saw him.
  ราฮีมกำลังพาหมาไปเดินเล่น ตอนที่ฉันเห็นเขา

3. ใช้กับเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือดำเนินอยู่ไปพร้อม ๆ กันในช่วงเวลาเดียวกันในอดีต

โดยประโยคแบบนี้จะใช้ Past continuous tense กับทุกเหตุการณ์

ตัวอย่างประโยค 

 • While the students were studying in the classroom, the bird was flying outside the window.
  ในขณะที่นักเรียนกำลังนั่งเรียนอยู่ในห้อง นกตัวนึงก็กำลังบินอยู่นอกหน้าต่างพอดี
 • Natalie was preparing dinner while Sophie was driving to the supermarket.
  นาตาลีกำลังเตรียมมื้อค่ำ ในขณะที่โซฟีก็กำลังขับรถไปซุปเปอร์มาร์เก็ตพอดี

ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้


แบบฝึกหัดเรื่อง Past Continuous

ความยากของเนื้อหานี้
โอกาสในการออกข้อสอบ
ประโยชน์และการนำไปใช้