คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.3

สรุปคลัง คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.3 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 280 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐานและเพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ป.4 จะมีคำไหนบ้างมาดูไปพร้อมๆ กันเลยครับ (แจกฟรีไฟล์ pdf และไฟล์ word)

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.3

A

a cold  อะโคลดฺ  ไข้หวัด
a cut finger  อะ คัด ฟิงเกอะ  มีบาดแผลที่นิ้วมือ
a dress  อะเดรส  เครื่องแต่งตัว
a headache อะเฮด’เอค  อาการปวดหัว
a shirt อะ เชิร์ท  เสื้อเชิ้ต
a sore throat  อะซอร์ไธรท  อาการเจ็บคอหรือบวม
a toothache อะทูธ’เอค  อาการปวดฟัน
a t-shirt  อะที’เชิร์ท สื้อยืดคอกลมและแขนสั้น
America อะเมริคะ ประเทศสหรัฐอเมริกา
an earache  แอน เอียเอค  เจ็บหู ปวดหู
April เอพริล เดือนเมษายน
art อาท ศิลปะ
artist อาทิสท จิตรกร
August ออกัสท เดือนสิงหาคม
autumn  ออ’ทัมนฺ  ฤดูใบไม้ร่วง

B

baby  เบ’บี  ทารก
bank  แบงคฺ  ธนาคาร
beach  บีชฺ  หาดทราย
behind บิไฮน ข้างหลัง
bike ไบคฺ จักรยานสองล้อ
biking ไบคฺ จักรยานยนต์
bitter บิท’เทอะ ขมขื่น
blackboard แบลคฺ’บอร์ด กระดานดำ
blanket แบล็งเค็ท ผ้าห่ม
blond บลอนดฺ สีบลอนด์
boat  โบท เรือ
body  บอด’ดี ร่างกาย
boil  บอยลฺ  เดือด
borrow บอโรว ขอยืม
bread  เบรด  ขนมปัง
bridge  บริดจฺ  สะพาน
bring  บริง  เอามาให้
bus  บัส  รถโดยสารประจำทาง
bus driver บัส ไดรเวอ คนขับรถ
busy ไม่ว่าง ,ยุ่ง ยุ่ง
butcher บุชเชอ คนขายเนื้อสัตว์

C

candy  แคน’ดี  ลูกกวาด
carrot แครัท หัวแครอต
cartoon  คาร์ทูน’  การ์ตูน
catch แค็ช จับ
China ไชนะ ประเทศจีน
chest เช็สท อก
chicken ชิค’เคิน  ลูกไก่
chocolate ชอ’คะลิท  ช็อกโกเเลต
cloudy เคลา’ดี เต็มไปด้วยก้อนเมฆ
cock ค็อค ไก่ตัวผู้
comic book คอมมิคบุค หนังสือการ์ตูน
computer คอมพิวเทอ คอมพิวเตอร์
cooker คุค ทำกับข้าว
cookie คุคคิ ขนมคุ๊กกี้
cooking คุค’คิง การหุงต้ม
cot คอท เตียงเด็ก
curly เคอร์’ลี งอ
curry เคอ’รี แกงกะหรี่
customer คอสโตเมอ ลูกค้า
cut  คัท ตัด

D

dancing ดานซฺ เต้นรำ
December ดิเซ็มเบอ เดือนธันวาคม
delicious ดิลิเชียส อร่อย
dentist เดน’ทิสทฺ ทันตแพทย์
diamond ไดมอน เพชร
dig ดิก ขุด
doctor  ดอค’เทอะ แพทย์
doing homework  ดู’อิง โฮม’เวิร์ค  การบ้าน
dolphin ด็อลฟิน ปลาโลมา
dot ดอท จุดเล็กๆ
doughnut โดนัท ขนมโดนัท

E

egg เอก ไข่
everyone เอ็ฟวริวัน ทุกวัน

F

fair แฟร์ งานรื่นเริง
family แฟม’มิลี ครอบครัว
farm ฟาร์ม ไร่
farmer ฟาร์ม’เมอะ  ชาวนา
fat แฟท อ้วน
Father’s Day  ฟา’เธอะ เด วันพ่อ
favourite เฟ’เวอริท คนโปรด
February เฟ็บรุเอริ เดือนกุมภาพันธ์
fence เฟ็นซ รั้ว
fight ไฟทฺ การต่อสู้
finger/fingers ฟิง’เกอะ นิ้วมือ
fire station ไฟ’เออะสเท’ชัน  สถานีดับเพลิง
fireman  ไฟ’เออเมิน พนักงานดับเพลิง
first เฟิร์สทฺ ที่หนึ่ง
fish ฟิช ปลา
fishing ฟิช’ชิง การจับปลา
fold โฟลด พับ
food ฟูด อาหาร
foot/feet ฟุท เท้า
forest ฟอ’ริสทฺ ป่า
Friday ไฟร’เดย์ วันศุกร์
fried chicken  ไฟรดฺชิค’เคิน  ไก่ทอด
fried fish  ไฟรดฺฟิช ปลาทอด
fruit seller ฟรุ๊ตเซ็ลเลอ คนขายผลไม้

G

get dressed เก็ท แดรส แต่งตัว
get up  เกท’อัพ  แบบแผน
glasses กลาสซิส แว่นตา
glue กูล กาว
go home โกโฮม กลับบ้าน
go to bed โก ทู เบด เข้านอน
go to school โก ทู สคูล ไปโรงเรียน
granddaughter แกรนดอเทอ หลานสาว
grandmother แกรนมาเธอะ ย่า,ยาย
greet กรีท ทักทาย

H

half ฮาล์ฟ ครึ่ง
hamburger แฮมเบอเกอ เนื้อบดทอดประกอบด้วยขนมปัง
hand แฮ็นด มือ
have breakfast แฮฟ เบรคฟัสท์ รับประทานอาหารเช้า
have dinner แฮฟ ดินเนอะ รับประทานอาหารเย็น
have lunch แฮฟ ลันช์ รับประทานอาหารกลางวัน
heart ฮาท หัวใจ
hospital ฮอส’พิเทิล โรงพยาบาล
hour เอาเออ ชั่วโมง
how เฮา อย่างไร
hungry ฮังกริ หิว
hurt เฮอท ทำร้าย, บาดเจ็บ

I

ice cream ไอซื ครีม ไอซ์กรีม
in front of อิน ฟรันออฟ ข้างหน้า
India อินเดีย อินเดีย

J

January แจ็นนิวเอริ เดือนมกราคม
Japan จะแพน’ ญี่ปุ่น
jelly เจล’ลี วุ้นผลไม้
jet เจ็ท เครื่องบินไอพ่น
Jigsaw จิกซอว์ รูปภาพตัดออกเป็นชิ้น
join จอยน ร่วมกัน
juice จูสฺ น้ำผลไม้
July จุไล เดือนกรกฎาคม
June จุน เดือนมิถุนายน

K

kangaroo แคงกะรู’ จิงโจ้
knee นีด เข่า
knees นี เข่า
knife ไนฟฺ มีด

L

lemonade เลมมะเนด’ น้ำมะนาว
librarian ไลแบรเรียน บรรณารักษ์
library ไลแบรรี่ ห้องสมุด
lizard ลิซ’เซิร์ด กิ้งก่า

M

machine มะชีน เครื่องจักร
magician เมจิคชัน นักเล่นกล
March มาช เดือนมีนาคม
math แม็ธ คณิตศาสตร์
May เม เดือนพฤษภาคม
member แมมเบอร์ สมาชิก
mice ไมซ หนูหลายตัว
milkshake มิลค์เชค นมเย็นและไอศกรีมปั่น
minute มินนิท นาที
Monday มัน’เด วันจันทร์
monkey มัง’คี ลิง
month มันธฺ เดือน
Mother’s Day มาเธอะส เดย์ วันแม่
mountain เมา’เทิน ภูเขา
mouse เมาซ หนู
movie มู’วี ภาพยนตร์
music มิวซิค ดนตรี

N

need นีด จำเป็น
nemu เม็นนู รายการอาหาร
New Year นิวเยียร์ ปีใหม่
next to เน็คส ทู ติดกัน, ข้างๆ
November โนเว็มเบอ เดือนพฤศจิกายน

O

October อ็อคโทเบอ เดือนตุลาคม
old โอลดฺ ชรา
orange juice ออ’รินจฺจูสฺ น้ำส้ม

P

park keeper พาร์ค คี’เพอะ ผู้ดูแลอุทยาน
past แพสทฺ อดีต
penguin เพน’กวิน;เพง’กวิน นกเพนกวิน
pet เพ็ท สัตว์เลี้ยง
pick พิค พิค
pilot ไพ’เลิท มัคคุเทศก์
pizza พิซซ่า พิซซ่าอาหารอิตาเลียน
plane เพลน พื้นราบ
playing badminton เพลอิง แบดมินทัน การเล่นแบดมินตัน
playing chess เพลอิง เชส การเล่นหมากรุก
playing the guitar เพลอิง เธอะ กิทาร์ การเล่นกีตาร์
playing the piano เพลอิง เธอะพีอา’ โน การเล่นเปียโน
plumber พลัม’เบอะ ช่างท่อประปา
polar bear โพ’เลอะ แบร์ หมีขาวขนาดใหญ่
police station โพลีส’สเท’ชัน สถานีตำรวจ
policeman โพลีส’เมิน ตำรวจ
pool พูล สระน้ำ
poor พัว ยากจน
post office โพสทอ็อฟฟิส ที่ทำการไปรษณีย์
postman โพสทฺ’เมิน บุรุษไปรษณีย์
pot พอท ภาชนะบรรจุ
put พูท วาง

Q

quarter ควอร์’เทอะ เศษหนึ่งส่วนสี่

R

radio เร’ดิโอ วิทยุ
rafting ราฟทฺ แพชูชีพ
rainy เร’นี มีฝนตก
reading รีด’ดิง การอ่าน
restaurant เรส’เทอเรินทฺ ร้านอาหาร
rice ไรซฺ เมล็ดข้าว
river ริฟ’เวอะ แม่น้ำ
round เราดฺ กลม

S

salad แซล’เลิด สลัด
salt ซอลทฺ เกลือ
salty ซอล’ที เค็ม
sandals แซน’เดิล รองเท้าโปร่งที่มีสายรัด
sandwich แซน’วิชฺ ขนมปังแซนด์วิช
Saturday แซท’เทอเดย์ วันเสาร์
scissors ซิเซอซ กรรไกร
sea ซี ทะเล
seal ซีล ตราประทับ
season ซีซึน ฤดูกาล
September เช็พเท็มเบอ เดือนกันยายน
serve เซิร์ฟว บริการ
set เซ็ท ชุด
shape เชพ รูปร่าง
shark ชาค ฉลาม
ship ชิพ เรือใบ
shoe shop ชูชอพ ร้านรองเท้า
shoemaker ชู’เมเคอะ ช่างทำรองเท้า
shop ชอพ ร้านค้า
short ชอร์ท สั้น
shoulder/shoulders โชล’เดอะ ไหล่
singer ชิงเกอ นักร้อง
skateboard สเกทบอด กระดานลื่น
skating สเคท รองเท้าน้ำแข็ง
skunk สคังคฺ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสีดำ
snake สเนค งู
snowy สโน’วี ปกคลุมไปด้วยหิมะ
socks ซอค ถุงเท้าสั้น
soup ซูพ น้ำแกง
sour เซา’เออะ เปรี้ยว
Spain สเปน ประเทศสเปน
spell สเพล สะกด
spicy สไพ’ซี ใส่เครื่องเทศ
sport สพอร์ท กีฬา
spring สปริง ฤดูใบไม้ผล
squeeze สควีซ บีบ
station สเท’ชัน สถานี
stormy สทอร์ม’มี มีลมพายุ
stove สโทฟว เตา
straight สเทรท โดยตรง
string สตริง เชือก
sum ซัม ผลบวก
summer ซัม’เมอะ ฤดูร้อน
Sunday ซัน’ดี;ซัน’เด วันอาทิตย์
supermarket ซู’เพอะมาร์คิท ตลาดสรรพสินค้าขนาดใหญ่
surfing เซอร์’ฟิง กีฬาโต้คลื่น
sweater สเว็ตเทอ เสื้อกันหนาว
sweet สวีท หวาน
swimming pool สวิม’ มิง พลู สระว่ายน้ำ

T

tail เทล หาง
tailor เท’เลอะ ช่างตัดเสื้อ
taking photos เทค’ คิง โฟ’ โท การถ่ายรูป
tall ทอล สูง
tape เทพ เทปกาว
taste เทสทฺ รสชาติ
tasty เทส’ที รสอร่อย
taxi driver แทค’ซีไดร’เวอะ คนขับรถแท็กซี่
teacher ที’เชอะ ครู
television เทล’ละวิชเชิน โทรทัศน์
tent เท็นท เต็นท์
Thailand ไท’แลนด์ ประเทศไทย
the United Kingdom เธอะ ยูไน’ ทิด คิง’ ดัม สหราชอาณาจักร
thin ธิน บาง
thirsty เธอสติ กระหาย
thumb ธัม นิ้วหัวแม่มือ
Thursday เธอซ’เด วันพฤหัสบดี
tiger ไท’เกอะ เสือ
to ทู ถึง
toe/toes โท นิ้วเท้า
tongue ทัง ลิ้น
tooth ทูธ ฟัน
top ท็อพ ลูกข่าง
town ทาว เมือง
train เทรน รถไฟ
train station เทรน สเตชั่น สถานีรถไฟ
Tuesday ทิวซ’เด วันอังคาร
TV show ทีวี โชว์ รายการทีวี

V

vet เวท สัตวแพทย์
video game วิด’ดีโอเกม วีดีโอเกม

W

waiter เวท’เทอะ ผู้คอย
warm ซัมเมอ อบอุ่น
wash วอช ชะล้าง
watching TV วอทชิ่ง ทีวี การดูทีวี
wavy เว’วี เป็นคลื่น
wear แวร์ ใส่
weather เว็ธเธอ ลมฟ้าอากาศ
Wednesday เวนซ’เด วันพุธ
welcome เว็ลคัม ต้อนรับ
wet เว็ท เปียก
wig วิก ผมปลอม
window วิน’โด หน้าต่าง
winter วินเทอ ฤดูหนาว

Y

young ยัง อายุน้อย

Z

zigzag ซิกแซก คดเคี้ยว
zoo ซู สวนสัตว์

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับสรุปคลังคำศัพท์ ระดับชั้นป.3 ที่นำมาฝากกัน หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

โหลดเป็นไฟล์ DOCX

โหลดเป็นไฟล์ PDF

ติดตามเนื้อหาและความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆในระดับชั้นประถมศึกษา (Primary) ได้ ที่นี่

และสามารถติดตามได้ที่ Facebook คลิ๊ก