ใบงานภาษาอังกฤษ (English Worksheet) โหลดฟรี

ใบงานภาษาอังกฤษ

ใบงานภาษาอังกฤษ (English Worksheet) โหลดฟรี 

แหล่งรวบรวมใบงานวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่สนใจ สามารถนำไปฝึกฝนในการเรียนปกติ (On-site) การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ การเรียนแบบแจกจ่ายใบงาน (On-hand) สามารถ โหลดใบงาน ได้ทั้งไฟล์ pdf และ doc ที่นี่ครับ

ใบงานภาษาอังกฤษ

ใบงานภาษาอังกฤษ

แหล่งรวบรวมใบงานวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่สนใจ สามารถนำไปฝึกฝนในการเรียนปกติ (On-site) การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ การเรียนแบบแจกจ่ายใบงาน (On-hand) สามารถ โหลดใบงาน ได้ทั้งไฟล์ pdf และ doc ที่นี่ครับ


Icon

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.2 เรื่อง สถานที่ต่างๆ (Places).pdf
35.14 KB
1 file(s)


Icon

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง Articles.pdf
35.14 KB
1 file(s)


Icon

ใบงานภาษาอังกฤษ การใช้ A-An.pdf
35.14 KB
1 file(s)


Icon

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง ปริศนาคำศัพท์ ฤดูใบไม้ร่วง.pdf
35.14 KB
1 file(s)


Icon

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.2 เรื่อง คำที่ออกเสียงคล้ายกัน.pdf
35.14 KB
1 file(s)


Icon

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง ปริศนาคำศัพท์ ฤดูร้อน.pdf
35.14 KB
1 file(s)


Icon

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง ปริศนาคำศัพท์ ฤดูใบไม้ผลิ.pdf
35.14 KB
1 file(s)


Icon

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.4 เรื่อง ปริศนาคำศัพท์ ฤดูหนาว.pdf
35.14 KB
1 file(s)


Icon

ใบงานภาษาอังกฤษ ป.3 เรื่อง คำที่ออกเสียงคล้ายกัน.pdf
35.14 KB
1 file(s)

ดูใบงานอังกฤษทั้งหมด

Take the Exam


ดูใบงานวิชาอื่นๆ