Prefix-Suffix-Root words Ep.3

Prefix, Suffix และ Root words

ในการเรียนภาษาอังกฤษ มีหลายครั้งที่เราพบเจอคำศัพท์ที่ยาก ยาว หรือไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นในการเรียนหรือการทำข้อสอบต่างๆ แต่เมื่อเรามองและพิจารณาให้ดีเราจะพบว่า แม้คำศัพท์คำนั้นจะดูยาวก็จริง แต่ก็อาจมีส่วนใดส่วนหนึ่งในคำนั้นๆ ที่ดูคุ้นเคยและเคยพบเจอมาแล้วใช่แล้วครับกระผมกำลังพูดถึง Prefix, Suffix และ Root words

โดยโพสต์นี้จะมาต่อในเรื่องของ Root words กันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนเรื่อง Prefix และ Suffix สามารถกดที่ปุ่มด้านล่างเลยนะครับ

เรียนเรื่อง Prefix   เรียนเรื่อง Suffix

โดยทั้ง Prefix, Suffix และ Root words จะสามารถประกอบอยู่ในคำคำหนึ่งได้ดังนี้

root
ภาพอธิบายโครงสร้างคำศัพท์ที่ประกอบด้วย Prefix, Suffix และ Root words


Root words คือ “รากศัพท์” หรือส่วนที่เป็นความหมายหลักของคำศัพท์นั้นๆ จะอยู่ตำแหน่งตรงกลางระหว่าง Prefix และ Suffix หากคำศัพท์นั้นๆ มีส่วนประกอบครบทั้งสองอย่าง แต่หากมีแค่อย่างใดอย่างนึง รากศัพท์ก็จะตามหลัง Prefix และนำหน้า Suffix เสมอ ซึ่งรากศัพท์ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มักมีที่มาจากภาษากรีกและละติน

1. Root words ที่มาจากภาษากรีก (Greek)

-bio-
(ชีวะ, ชีวิต)

Biography – อัตชีวประวัติ
Biogas – ก๊าสชีวภาพ
Biology – ชีววิทยา

-chrono-
(เวลา

Chronic – เรื้อรัง
Chronicle – พงศาวดาร
Chronology – ลำดับเหตุการณ์

-demo-
(ประชาชน, ชาติ)

Democracy – ประชาธิปไตย
Democratize – ทำให้เป็นประชาธิปไตย
Demographic – ข้อมูลประชากร

-logue-
(คำพูด, การสนทนา)

Dialogue – บทสนทนา
Monologue – การพูดบรรยายคนเดียว
Epilogue – การพูดส่งท้าย

-pathos-
(ความรู้สึก)

Apathy – ความเฉยเมย
Empathy – ความเข้าอกเข้าใจ
Sympathy – ความเห็นอกเห็นใจ

-phone-
(เสียง)

Microphone – ไมโครโฟน
Phonetics – สัทศาสตร์
Phonics – การออกเสียง
Telephone – โทรศัพท์
Symphony – ดนตรีประสานเสียง

-photo-
(แสง)

Photograph – รูปถ่าย
Photography – การถ่ายภาพ
Photocopier – เครื่องถ่ายเอกสาร

-polis-
(เมือง)

Politics – การเมือง
Politician – นักการเมือง
Metropolis – เมืองใหญ่

-tele-
(ระยะไกล)

Telescope – กล้องดูดาว
Telegraph – โทรเลข
Telephone – โทรศัพท์
Television – โทรทัศน์

-therm-
(ความร้อน)

Thermal – ร้อน
Thermometer – เครื่องวัดอุณหภูมิ
Thermostat – เครื่องปรับอากาศ

2. Root words ที่มาจากภาษาละติน (Latin)

-ann-
(ปี)

Annual – ประจำปี
Annually – ทุกๆปี
Anniversary – วันครบรอบ

-aqua-
(น้ำ)

Aquarium – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
Aquanaut – นักสำรวจใต้ทะเล
Aquatics – เกี่ยวกับน้ำ

-audi-
(เสียง)

Audible – สามารถได้ยิน
Audience – ผู้ชม
Auditory – การได้ยิน
Audio – เสียง

-caput-
(หัวหน้า)

Captain – กัปตัน
Captaincy – การเป็นหัวหน้า
Capital – เมืองหลวง

-centi-
(ร้อย)

Centipede – ตะขาบ
Centimeter – เซนติเมตร
Century – ศตวรรษ
Centenary – ครบรอบ 100 ปี

-civis-
(พลเมือง)

City – เมือง
Civil – พลเรือน
Civilization – อารยธรรม

-cred-
(ความเชื่อ)

Credit – ความน่าเชื่อถือ
Credible – น่าเชื่อถือ
Credulous – เชื่อคนง่าย

-cura-
(ดูแล, รักษา)

Cure – รักษา
Curator – ผู้ดูแล
Curious – อยากรู้
Obscure – ปิดบัง
Procure – จัดหา
Secure – ปลอดภัย

-deci-
(สิบ)

Decade – ทศวรรษ
Decagram – 10 กรัม
Decimal – ทศนิยม

-dent-
(ฟัน)

Dental – เกี่ยวกับฟัน
Dentist – หมอฟัน
Denture – ฟันปลอม

-fin-
(จบ)

Final – สุดท้าย
Finale – ตอนจบของโชว์
Finalize – ทำให้จบ

-lect-
(สะสม)

Lecture – บรรยาย
Collect – สะสม
Dialect – ภาษาถิ่น
Elect – เลือก
Intellect – สติปัญญา
Neglect – ทอดทิ้ง

-mater-
(แม่)

Maternal – ดุจดั่งแม่
Maternally – ความเป็นแม่
Maternity – การมีบุตร

-mit-
(ส่ง)

Admit – ยอมรับ
Commit – มอบหมาย
Emit – ปล่อย
Omit – ละเว้น
Permit – อนุญาต
Remit – ส่งเงิน
Submit – ส่ง
Transmit – ถ่ายโอน
Vomit – สำรอก

-mob- /-mot- /-mov-
(ขยับ, เคลื่อนที่)

Demote – ลดตำแหน่ง
Promote – เลื่อนตำแหน่ง
Remote – ระยะไกล
Mobile – เคลื่อนที่ง่าย
motive – แรงจูงใจ
Move – เคลื่อนที่
Remove – ลบ

-nov-
(ใหม่)

Innovate – คิดค้น
Innovation – นวัตกรรม
Novice – มือใหม่
Novelty – ความแปลกใหม่
Renovate – ปรับปรุงใหม่

-pars-
(ส่วน)

Part – ส่วน
Partial – บางส่วน
Particle – อนุภาค
Participate – มีส่วนร่วม
Apart – ต่างหาก

-pater-
(พ่อ)

Paternal – ทางสายพ่อ
Paternity – ความเป็นพ่อ
Patriarch – พระสังฆราช
Patronym – นามสกุล

-vit- /-vivo-
(ชีวิต)

Revive – คืนชีพ
Survive – รอดชีวิต
Revitalize – ฟื้นฟู
Vital – สำคัญ
Vitamin – วิตามิน

-vis- /-vid-
(เห็น)

Advise – ให้คำแนะนำ
Devise – ประดิษฐ์
Evident – กระจ่าง
Evidence – หลักฐาน
Video – วิดีโอ
Visible – มองเห็นได้
Vision – วิสัยทัศน์
Revise – แก้ไขใหม่

-voca-
(เรียก)

Vocal – เสียง
Evoke – ปลุก
Invoke – อุทธรณ์
Provoke – กระตุ้น
Revoke – ถอน, ยกเลิก

-volve-
(หมุน)

Evolve – วิวัฒนาการ
Devolve – ตกทอด
Involve – มีส่วนร่วม
Revolve – โคจร

จบแล้วครับสำหรับเนื้อหาพาร์ทที่ 3 เรื่อง Prefix, Suffix และ Root words มาทดสอบความรู้เรื่องนี้กันได้เลยครับ

ทำข้อสอบเรื่อง Root words

ย้อนกลับไปติดตามเนื้อหาและคำศัพท์ เรื่อง Prefix และ Suffix กดที่ปุ่มด้านล่างได้เลย

     เรียนเรื่อง PREFIX     

     เรียนเรื่อง SUFFIX