Prefix-Suffix-Root words Ep.2

Prefix, Suffix และ Root words

ในการเรียนภาษาอังกฤษ มีหลายครั้งที่เราพบเจอคำศัพท์ที่ยาก ยาว หรือไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นในการเรียนหรือการทำข้อสอบต่างๆ แต่เมื่อเรามองและพิจารณาให้ดีเราจะพบว่า แม้คำศัพท์คำนั้นจะดูยาวก็จริง แต่ก็อาจมีส่วนใดส่วนหนึ่งในคำนั้นๆ ที่ดูคุ้นเคยและเคยพบเจอมาแล้วใช่แล้วครับกระผมกำลังพูดถึง Prefix, Suffix และ Root words

โดยโพสต์นี้จะมาต่อในเรื่องของ Suffix กันนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้เรียนเรื่อง Prefix สามารถกดที่ปุ่มด้านล่างเลยนะครับ

เรียนเรื่อง Prefix

โดยทั้ง Prefix, Suffix และ Root words จะสามารถประกอบอยู่ในคำคำหนึ่งได้ดังนี้

suffix
ภาพอธิบายโครงสร้างคำศัพท์ที่ประกอบด้วย Prefix, Suffix และ Root words

Suffix คือ คำหรือกลุ่มคำที่ใช้ “ตามหลัง” คำอื่นๆ เพื่อเสร้างความหมายใหม่หรือทำให้หน้าที่ของคำศัพท์นั้น ๆ เปลี่ยนไป ได้แก่ การเปลี่ยนคำศัพท์นั้นให้มีหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) กริยา (Verb) หรือกริยาวิเศษณ์ (Adverb) เป็นต้น

ประเภทของคำชนิดนี้ที่สำคัญและพบเจอบ่อย ได้แก่

1.เปลี่ยนหน้าที่ของคำศัพท์ให้กลายเป็นคำนาม (Change to Noun)

  1. -ance
        1. Distance – ระยะทาง
        2. Importance – ความสำคัญ
        3. Romance – ความรักใคร่
        4. Clearance – การกวาดล้าง, การล้างสต๊อก
        5. Performance – ประสิทธิภาพ

  2. -ence
        1. Intelligence – สติปัญญา
        2. Coincidence – ความบังเอิญ
        3. Influence – อิทธิพล
        4. Conference – การประชุม
        5. Experience – ประสบการณ์

  3. -ice
        1. Advice – คำแนะนำ
        2. Choice – ตัวเลือก
        3. Justice – ความยุติธรรม

  4. -ism
        1. Socialism – สังคมนิยม
        2. Capitalism – ทุนนิยม
        3. Tourism – การท่องเที่ยว
        4. Buddhism – พุทธศาสนา
  5. -ion
        1. Abduction – การลักพาตัว
        2. Conversation – บทสนทนา
        3. Vision – วิสัยทัศน์
        4. Location – ที่ตั้ง
        5. Collection – ของสะสม
  6. -ness
        1. Happiness – ความสุข
        2. Awareness – การรับรู้
        3. Sickness – โรคภัยไข้เจ็บ
        4. Brightness – ความสว่าง
        5. Forgiveness – การให้อภัย
  7. -ship
        1. Friendship – มิตรภาพ
        2. Leadership – ภาวะผู้นำ
        3. Relationship – ความสัมพันธ์
        4. Dictatorship – อำนาจเผด็จการ
        5. Partnership – ห้างหุ้นส่วน
  8. -ment
        1. Complement – ส่วนประกอบ
        2. Environment – สิ่งแวดล้อม
        3. Advertisement – การโฆษณา
        4. Announcement – คำแถลงการณ์
        5. Department – สาขา
  9. -ity
        1. Creativity – ความคิดสร้างสรรค์
        2. Authority – อำนาจ
        3. Opportunity – โอกาส
        4. Ability – ความสามารถ
        5. Facility – สิ่งอำนวยความสะดวก

2. เปลี่ยนหน้าที่ของคำศัพท์ให้กลายเป็นบุคคล (Change to Person)

  1. -ant
        1. Assistant – ผู้ช่วย
        2. Servant – บ่าวไพร่รับใช้
        3. Accountant – นักบัญชี
        4. Applicant – ผู้สมัคร
        5. Merchant – พ่อค้า
        6. Consultant – ที่ปรึกษา
        7. Immigrant – ผู้อพยพ
  2. -ent
        1. Student – นักเรียน
        2. Patient – คนไข้
        3. President – ประธานาธิบดี
        4. Ancient – คนโบราณ
        5. Agent – ตัวแทน, นายหน้า
  3. -ist
        1. Artist – ศิลปิน
        2. Guitarist – มือกีต้าร์
        3. Scientist – นักวิทยาศาสตร์
        4. Racist – คนเหยียดผิว
        5. Vocalist – นักร้อง
        6. Pianist – นักเปียโน
  4. -ian
        1. Christian – ชาวคริสต์
        2. Guardian – ผู้พิทักษ์
        3. Politician – นักการเมือง
        4. Magician – นักมายากล
        5. Musician – นักดนตรี
  5. -er
        1. Teacher – ครู 
        2. Banker – พนักงานธนาคาร
        3. Caller – ผู้โทร
        4. Painter – ช่างทาสี
        5. Customer – ลูกค้า
        6. Seller – ผู้ขาย
        7. Buyer – ผู้ซื้อ
        8. Employer – นายจ้าง
  6. -eer
        1. Engineer – วิศวกร
        2. Volunteer – อาสาสมัคร
  7. -ier
        1. Cashier – พนักงานเก็บเงิน
        2. Financier – นักการเงิน
        3. Soldier – ทหาร
        4. Carrier – ผู้ให้บริการ
  8. -or
        1. Author – นักเขียน
        2. Neighbor – เพื่อนบ้าน
        3. Collector – นักสะสม
        4. Creator – นักออกแบบ
        5. Navigator – นักสำรวจ

3. เปลี่ยนหน้าที่ของคำศัพท์ให้กลายเป็นสถานที่ (Change to Place)

  1. -ary
        1. Library – ห้องสมุด
        2. Sanctuary – วิหาร
  2. -ium, -eum
        1. Stadium – สนาม
        2. Elysium – สวรรค์
        3. Aqaurium – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
        5. Museum – พิพิธภัณฑ์
  3. -ory
        1. Armory – คลังอาวุธ
        2. Purgatory – ดินแดนชำระบาป
  4. -field
        1. Airfield – สนามบิน, ลานจอดเครื่องบิน
        2. Minefield – เขตวางทุ่นระเบิด
        3. Battlefield – สนามรบ
  5. -land
        1. Borderland – ชายแดน
        2. Coastland – ชายฝั่งทะเล
        3. Island – เกาะ
        4. Fatherland – แผ่นดินเกิด

4. เปลี่ยนหน้าที่ของคำศัพท์ให้กลายเป็นกริยา (Change to Verb)

   1. -ify
         1. Justify – ให้เหตุผล
         2. Simplify – ทำให้เข้าใจง่าย
         3. Identify – แยกแยะ
         4. Intensify – กระชับ, ทำให้หนาแน่นขึ้น
         5. Modify – แก้ไข
   2. -ise, ize
         1. Advise – แนะนำ
         2. Advertise – ทำการโฆษณา
         3. Realize – ตระหนัก
         4. Customize – ปรับแต่ง
         5. Apologize – ขอโทษ
         6. Criticize – วิจารณ์
   3. -en
         1. Shorten – ย่อ
         2. Lengthen – ทำให้ยาวขึ้น
         3. Brighten – ทำให้สดใส
         4. Freshen – ทำให้สด

5. เปลี่ยนหน้าที่ของคำศัพท์ให้กลายเป็นกริยาวิเศษณ์ (Change to Adverb)

   1. -ly
         1. Quickly – อย่างรวดเร็ว
         2. Really – จริงๆ
         3. Nearly – เกือบ
         4. Mostly – ส่วนใหญ่
         5. Basically – โดยทั่วไป
         6. Completely – อย่างสมบูรณ์
    *หมายเหตุ แต่มีคำศัพท์บางคำที่ลงท้ายด้วย -ly แต่ไม่ได้เป็น Adverb เช่น Friendly ที่มักจะใช้แปลว่า เป็นมิตร (Adj.)

6. เปลี่ยนหน้าที่ของคำศัพท์ให้กลายเป็นคำคุณศัพท์ (Change to Adjective)

   1. -ive
         1. Active – คล่องแคล่ว
         2. Creative – มีความคิดสร้างสรรค์
         3. Native – พื้นเมือง, เนื้อแท้
         4. Aggressive – ก้าวร้าว
         5. Exclusive – พิเศษ
         6. Offensive –  ก้าวร้าว
   2. -al
         1. General – ทั่วไป
         2. National – ระดับชาติ
         3. Original – ต้นตำรับ
         4. Chemical – ทางเคมี
         5. Normal – ปกติ
   3. -ial
         1. Official – เป็นทางการ
         2. Special – เป็นพิเศษ
         3. Confidential – เป็นความลับ
         4. Financial – ในทางการเงิน
         5. Tutorial – เกี่ยวกับการสอน
   4. -ic
         1. Automatic – อัตโนมัติ
         2. Poetic – เกี่ยวกับบทกวี
         3. Domestic – ภายในประเทศ
         4. Romantic – เกียวกับความรัก
         5. Economic – ในทางเศรษฐกิจ
   5. -ous
         1. Serious – จริงจัง
         2. Curious – อยากรู้
         3. Conscious – มีสติ
         4. Delicious – อร่อย
         5. Various – หลากหลาย
   6. -ish
         1. Foolish – โง่เขลา
         2. Selfish – เห็นแก่ตัว
         3. Stylish – มีสไตล์
         4. Bluish – ออกเป็นสีน้ำเงิน
   7. -ful
         1. Beautiful – สวย
         2. Cheerful – ร่าเริง
         3. Careful – ระมัดระวัง
         4. Wonderful – มหัศจรรย์
         5. Successful – ประสบความสำเร็จ

7. Suffix ประเภทอื่นๆ

   1. -able (สามารถ)
         1. Inevitable – หลีกเลี่ยงไม่ได้
         2. Vulnerable – เปราะบาง, อ่อนแอ
         3. Acceptable – ยอมรับได้
         4. Comfortable – สะดวกสบาย
   2. -less (ไม่, ปราศจาก)
         1. Fearless – ไม่เกรงกลัว
         2. Reckless – ประมาท
         3. Careless – ไม่ระมัดระวัง
         4. Worthless – ไร้ค่า
   3. -phobia (ความกลัว)
         1. Claustrophobia – โรคกลัวที่แคบ
         2. Acrophobia – โรคกลัวความสูง
         3. Hydrophobia – โรคกลัวน้ำ
   4. -logy (ศาสตร์, วิชา)
         1. Biology – ชีววิทยา
         2. Geology – ธรณีวิทยา
         3. Psychology – จิตวิทยา

จบแล้วครับสำหรับเนื้อหาพาร์ทที่ 2 เรื่อง Prefix, Suffix และ Root words มาทดสอบความรู้เรื่องนี้กันได้เลยครับ

ทำข้อสอบเรื่อง Suffix


ติดตามเนื้อหาและคำศัพท์ เรื่อง Prefix และ Root words ต่อ สามารถกดที่ปุ่มด้านล่างเลยนะครับ

     เรียนเรื่อง Prefix     

เรียนเรื่อง root words