ใบงานวิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยม โหลดฟรี

ใบงานวิทยาศาสตร์

ใบงานวิทยาศาสตร์ ประถม-มัธยม โหลดฟรี

แหล่งรวบรวมใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่สนใจ สามารถนำไปฝึกฝนในการเรียนปกติ (On-site) การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ การเรียนแบบแจกจ่ายใบงาน (On-hand) สามารถ โหลดใบงาน ได้ทั้งไฟล์ pdf และ doc ที่นี่ครับ

ใบงานวิทยาศาสตร์

ใบงานวิทยาศาสตร์

แหล่งรวบรวมใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่สนใจ สามารถนำไปฝึกฝนในการเรียนปกติ (On-site) การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ การเรียนแบบแจกจ่ายใบงาน (On-hand) สามารถ โหลดใบงาน ได้ทั้งไฟล์ pdf และ doc ที่นี่ครับ


Icon

ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง ร่างกายมนุษย์.pdf
35.14 KB
1 file(s)


Icon

ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สัตว์บก ระดับอนุบาล-ประถม.pdf
4.04 MB
1 file(s)


Icon

ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สัตว์ปีก ระดับอนุบาล-ประถม.pdf
4.04 MB
1 file(s)


Icon

ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สัตว์น้ำ ระดับอนุบาล-ประถม.pdf
4.04 MB
1 file(s)


Icon

ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน.pdf
35.14 KB
1 file(s)


Icon

ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สายใยอาหาร ระดับประถม.pdf
871.38 KB
1 file(s)


Icon

ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อวัยวะส่วนต่างๆ ของปลา ป.1.pdf
871.38 KB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2563.pdf
5.13 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2562.pdf
7.28 MB
1 file(s)

ดูใบงานวิทย์ฯ ทั้งหมด

Take the Exam


ดูใบงานวิชาอื่นๆ