ใบงานคณิตศาสตร์ ประถม-มัธยม โหลดฟรี

ใบงานคณิตศาสตร์

ใบงานคณิตศาสตร์ ประถม-มัธยม โหลดฟรี

แหล่งรวบรวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่สนใจ สามารถนำไปฝึกฝนในการเรียนปกติ (On-site) การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ การเรียนแบบแจกจ่ายใบงาน (On-hand) สามารถ โหลดใบงาน ได้ทั้งไฟล์ pdf และ doc ที่นี่ครับ

ใบงานคณิตศาสตร์

ใบงานคณิตศาสตร์

แหล่งรวบรวมใบงานวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่สนใจ สามารถนำไปฝึกฝนในการเรียนปกติ (On-site) การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ การเรียนแบบแจกจ่ายใบงาน (On-hand) สามารถ โหลดใบงาน ได้ทั้งไฟล์ pdf และ doc ที่นี่ครับ


Icon

ใบงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ป.1.pdf
4.04 MB
1 file(s)


Icon

ใบงานคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่อง การบวก.pdf
4.04 MB
1 file(s)


Icon

ใบงานคณิตศาสตร์ กระดาษกราฟ.pdf
4.04 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2563.pdf
2.57 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2562.pdf
2.57 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2561.pdf
2.69 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2563.pdf
2.49 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2562.pdf
2.05 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561.pdf
2.76 MB
1 file(s)

ดูใบงานคณิตฯ ทั้งหมด

Take the Exam


ดูใบงานวิชาอื่นๆ