ใบงานภาษาไทย (Thai Worksheet) โหลดฟรี

ใบงานภาษาไทย

ใบงานภาษาไทย (Thai Worksheet) โหลดฟรี

แหล่งรวบรวมใบงานวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่สนใจ สามารถนำไปฝึกฝนในการเรียนปกติ (On-site) การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ การเรียนแบบแจกจ่ายใบงาน (On-hand) สามารถ โหลดใบงาน ได้ทั้งไฟล์ pdf และ doc ที่นี่ครับ


ใบงานภาษาไทย

ใบงานภาษาไทย

แหล่งรวบรวมใบงานวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่สนใจ สามารถนำไปฝึกฝนในการเรียนปกติ (On-site) การเรียนแบบออนไลน์ (Online) และ การเรียนแบบแจกจ่ายใบงาน (On-hand) สามารถ โหลดใบงาน ได้ทั้งไฟล์ pdf และ doc ที่นี่ครับ


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2563.pdf
3.36 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2562.pdf
3.70 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561.pdf
4.68 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2563.pdf
2.79 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2562.pdf
3.31 MB
1 file(s)


Icon

ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561.pdf
4.43 MB
1 file(s)


Icon

รวมใบงานภาษาไทย ป.6 ภาษาเพื่อการสื่อสาร (21 หน้า).pdf
2.18 MB
1 file(s)

ดูใบงานภาษาไทยทั้งหมด

Take the Exam


ดูใบงานวิชาอื่นๆ