พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
Education

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ และคำนิยามต่างๆ

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ คือกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินการทางการศึกษาในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นฐานการพัฒนาประชากร…