คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Kn

ในภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ยอดนิยมที่เด็กๆ มักจะอ่านออกเสียงผิด ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Kn (Kn Words List) โดยในภาษาอังกฤษ คำกลุ่มนี้จะไม่ออกเสียงตัว K ให้อ่านเป็นเสียง /n/ ได้เลย

กลุ่มคำชนิดนี้ ได้แก่ 

  1. Knee (นี) หัวเข่า
  2. Know (โนว์) รู้
  3. Knife (ไนฟ์) มีด
  4. Knight (ไนท์) อัศวิน
  5. Knit (นิท) ถักทอ
  6. Knot (น็อท) น็อต
  7. Knock (น็อค) เคาะ
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Kn
Knee (นี) หัวเข่า
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Kn
Know (โนว์) รู้
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Kn
Knife (ไนฟ์) มีด
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Kn
Knight (ไนท์) อัศวิน
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Kn
Knit (นิท) ถักทอ
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Kn
Knot (น็อท) น็อต
คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย Kn
Knock (น็อค) เคาะ

ติดตามเนื้อหาและความรู้ภาษาอังกฤษอื่นๆในระดับชั้นประถมศึกษา (Primary) ได้ ที่นี่

และสามารถติดตามได้ที่ Facebook คลิ๊ก