ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ ธงชาติ และข้อมูลที่ต้องรู้ 30 ประเทศ

ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ

ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ ธงชาติ ทวีป รวมถึงเอกลักษณ์ สถานที่สำคัญของประเทศนั้น ๆ เพื่อความเป็นพลโลก แบบรู้เขารู้เรา วันนึงมีโอกาสได้พูดคุย หรือเดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ จะได้ไม่ตกเทรนด์ 😉


ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ

จะขอแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มประเทศมหาอำนาจ หรือประเทศที่มีอิทธิพลสูง กับอีกกลุ่มคือประเทศต่าง ๆ แบ่งตามทวีปนั่นเองครับ

ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ — 30 ประเทศสำคัญของโลก

United States of America (USA) – สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปเรียก สหรัฐ หรือ อเมริกา เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐ ประกอบด้วยรัฐ 50 รัฐ และหนึ่งเขตปกครองกลาง ห้าดินแดนปกครองตนเองสำคัญ และเกาะเล็กต่าง ๆ โดย 48 รัฐและเขตปกครองกลางตั้งอยู่ ณ ทวีปอเมริกาเหนือระหว่างประเทศแคนาดาและเม็กซิโก รัฐอะแลสกาอยู่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ
ธงชาติ
 • ทวีป: 
  ทวีปอเมริกาเหนือ
 • เมืองหลวง:
  วอชิงตัน ดี.ซี.
 • ประชากร:
  329.5 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ
Statue of Liberty, New York

England – อังกฤษ

อังกฤษ หรือในอดีตเรียกว่า แคว้นอังกฤษ เป็นประเทศอันเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร มีพรมแดนทางบกติดต่อกับสกอตแลนด์ทางเหนือ และเวลส์ทางตะวันตก ทะเลไอร์แลนด์ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทะเลเคลติกทางตะวันตกเฉียงใต้ ทะเลเหนือทางตะวันออก และช่องแคบอังกฤษซึ่งคั่นระหว่างอังกฤษกับยุโรปแผ่นดินใหญ่ …
ธงชาติ
 • ทวีป: 
  ทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง:
  ลอนดอน
 • ประชากร:
  55.98 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  หอนาฬิกาบิ๊กเบน
Big Ben Clock Tower, London

Russia – รัสเซีย

ประเทศรัสเซีย เป็นหนึ่งในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานของโลก และมีดินแดนใหญ่ที่สุดในโลก กว่า 10 ล้านตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของโลกถึง 1 ใน 8 ทั้งทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย…
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป, ทวีปเอเชีย
 • เมืองหลวง:
  มอสโก
 • ประชากร:
  144.1 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  มหาวิหารเซนต์เบซิล
Saint Basil’s Cathedral, Moscow

China – จีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออก เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กว่า 1,400 ล้านคน เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียวปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนแบ่งการปกครองออกเป็น 22 มณฑล, 5 เขตปกครองตนเอง, 4 นครปกครองโดยตรง, และ 2 เขตบริหารพิเศษ ได้แก่ฮ่องกงและมาเก๊า
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปเอเชีย
 • เมืองหลวง:
  ปักกิ่ง
 • ประชากร:
  1,400 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  กำแพงเมืองจีน
Great Wall of China

Germany – เยอรมนี

เยอรมนี หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐแบบรัฐสภาในภูมิภาคยุโรปกลาง มีรัฐองค์ประกอบ 16 รัฐ มีพื้นที่ 357,021 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 83 ล้านคน ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในสหภาพยุโรป และมากที่สุดเป็นอันดับสองในทวีปยุโรป …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง:
  เบอร์ลิน
 • ประชากร:
  83 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  ปราสาทนอยชวานชไตน์
Neuschwanstein Castle

Italy – อิตาลี

อิตาลี มีชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิตาลี เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปใต้ และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีและถูกคั่นด้วยเทือกเขาแอลป์ทางตอนเหนือ อิตาลีเป็นรัฐเดี่ยวซึ่งปกครองด้วยรูปแบบสาธารณรัฐระบบรัฐสภา มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดคือกรุงโรม และมีศูนย์กลางเศรษฐกิจอยู่ทีมิลาน อิตาลีมีพื้นที่ …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง:
  โรม
 • ประชากร:
  60.3 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  สนามกีฬาโคลอสเซียม
Colosseum, Rome

Canada – แคนาดา

แคนาดา เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ ติดกับสหรัฐ เป็นประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทางเหนือมากที่สุดของโลกและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ปัจจุบันแคนาดาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยถือสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นพระมหากษัตริย์…
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปอเมริกาเหนือ
 • เมืองหลวง:
  ออตตาวา
 • ประชากร:
  38 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  ทะเลสาบโมเรน, อุทยานแห่งชาติแบมฟ์
Moraine Lake, Banff National Park

Spain – สเปน

สเปน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรสเปน เป็นประเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนคาบสมุทรไอบีเรียร่วมกับโปรตุเกสและอันดอร์รา สเปนมีพรมแดนติดกับฝรั่งเศสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเทือกเขาพิรินี…
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง:
  มาดริด
 • ประชากร:
  47 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  ซากราดาฟามีเลีย
The Sagrada Familia, Barcelona

India – อินเดีย

อินเดีย หรือ ภารตะ หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ กินพื้นที่ส่วนใหญ่ในอนุทวีปอินเดีย เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของโลก และยังเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปเอเชีย
 • เมืองหลวง:
  นิวเดลี
 • ประชากร:
  1,380 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  ทัชมาฮาล
Taj Mahal, Agra

Japan – ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น ชื่ออย่างเป็นทางการ ประเทศญี่ปุ่น เป็นรัฐเอกราชหมู่เกาะในเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกฝั่งตะวันออกของแผ่นดินใหญ่เอเชีย ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลีและประเทศจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์เป็นเส้นแบ่งแดน
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปเอเชีย
 • เมืองหลวง:
  โตเกียว
 • ประชากร:
  125.8 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  ภูเขาไฟฟูจิ
Mount Fuji

Egypt – อียิปท์

อียิปต์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประชากรมากที่สุด
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปแอฟริกา
 • เมืองหลวง:
  ไคโร
 • ประชากร:
  101 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  มหาพีระมิดแห่งกีซา
The pyramids of Giza

Turkey – ตุรกี

ตุรกี หรือ ทือร์คีแย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐตุรกี หรือ สาธารณรัฐทือร์คีแย เป็นสาธารณรัฐระบบประธานาธิบดีในยูเรเชีย พื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันตก โดยมีพื้นที่ส่วนน้อยในอีสต์เทรซในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศตุรกีมีพรมแดนติดต่อกับ 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศซีเรียและอิรักทางใต้ ประเทศอิหร่าน อาร์มีเนีย …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป-เอเชีย
 • เมืองหลวง:
  อังการา
 • ประชากร:
  83.6 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  หอคอยกาลาตา
Galata Tower, Istanbu

Australia – ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย, เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่น ๆ ในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมด มีประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินีและติมอร์-เลสเตทางเหนือ …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปออสเตรเลีย
 • เมืองหลวง:
  แคนเบอร์รา
 • ประชากร:
  25.69 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  แนวหินปะการังที่ยาวที่สุดในโลก
The Great Barrier Reef

Switzerland – สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อทางการว่า สมาพันธรัฐสวิส เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก มีพรมแดนติดกับ ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์ มีเมืองหลวงคือกรุงแบร์น และมีประชากรราว 8.5 ล้านคน
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง:
  เบิร์น
 • ประชากร:
  8.6 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  สะพานคาเพล
Chapel Bridge, Lucerne

Brazil – บราซิล

บราซิล หรือชื่อทางการว่า สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดทั้งในทวีปอเมริกาใต้และภูมิภาคลาตินอเมริกา ด้วยเนื้อที่ 8.5 ล้านตารางกิโลเมตร และประชากรกว่า 211 ล้านคน จึงเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 และมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของโลก โดยมีเมืองหลวงคือกรุงบราซิเลีย …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปอเมริกาใต้
 • เมืองหลวง:
  บราซิเลีย
 • ประชากร:
  212.6 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  กริชตูเรเดงโตร์
Christ the Redeemer

France – ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ทั้งยังประกอบไปด้วยเกาะและดินแดนอื่น ๆ ในต่างทวีป ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ทอดตัวตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนถึงช่องแคบอังกฤษและทะเลเหนือ และจากแม่น้ำไรน์จนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก ชาวฝรั่งเศสมักเรียกแผ่นดินใหญ่ว่า หกเหลี่ยม …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง:
  ปารีส
 • ประชากร:
  67.4 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  หอไอเฟล
Eiffel Tower

South Korea – เกาหลีใต้

สาธารณรัฐเกาหลี หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เกาหลีใต้ เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ ทางตะวันตกล้อมรอบด้วยทะเลเหลือง และมีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ เกาหลีใต้มีประชากรประมาณ 51 ล้านคน …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปเอเชีย
 • เมืองหลวง:
  โซล
 • ประชากร:
  51.78 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  พระราชวังเคียงบก
Gyeongbokgung Palace

Netherlands – เนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์ หรือที่มักเรียกกันว่า ฮอลแลนด์ หรือ ฮอลันดา หรือ วิลันดา เป็นประเทศองค์ประกอบ ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วยสิบสองจังหวัดในยุโรปตะวันตก และสามเกาะในแคริบเบียน เนเธอร์แลนด์ส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปมีอาณาเขตทิศเหนือและตะวันตกจดทะเลเหนือ ทิศใต้จดประเทศเบลเยียม และทิศตะวันออกจดประเทศเยอรมนี …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง:
  อัมสเตอร์ดัม
 • ประชากร:
  17.2 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแห่งอัมสเตอร์ดัม
Rijksmuseum, Amsterdam

Scotland – สกอตแลนด์

สกอตแลนด์ เป็นชาติของชนชาวสกอต และเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร โดยครอบคลุมพื้นที่หนึ่งในสามทางตอนเหนือของเกาะบริเตนใหญ่ มีพรมแดนร่วมกับประเทศอังกฤษทางทิศใต้ ส่วนที่เหลือล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติก ทางตะวันออกเป็นทะเลเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้จดช่องแคบเหนือและทะเลไอร์แลนด์ นอกเหนือจากแผ่นดินใหญ่แล้ว …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง:
  เอดินเบิร์ก
 • ประชากร:
  5.4 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  ปราสาทเอดินเบิร์ก
Edinburgh Castle

Mexico – เม็กซิโก

เม็กซิโก หรือชื่อทางการคือ สหรัฐเม็กซิโก เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ มีพรมแดนทางทิศเหนือจรดสหรัฐอเมริกา ทิศใต้และทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันออกเฉียงใต้จรดกัวเตมาลา เบลีซ และทะเลแคริบเบียน ส่วนทิศตะวันออกจรดอ่าวเม็กซิโก เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่ถึงเกือบ 2 ล้านตารางกิโลเมตร …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปอเมริกาเหนือ
 • เมืองหลวง:
  เม็กซิโกซิตี้
 • ประชากร:
  128.9 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  ชีเชนอิตซา
Chichen Itza, Yucatan

Kenya – เคนยา

เคนยา หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐเคนยา เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออก มีอาณาเขตจรดประเทศเอธิโอเปีย ประเทศโซมาเลีย ประเทศแทนซาเนีย ประเทศยูกันดา ประเทศเซาท์ซูดานและทะเลสาบวิกตอเรีย และมหาสมุทรอินเดีย มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดคือ ไนโรบี
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปแอฟริกา
 • เมืองหลวง:
  ไนโรบี
 • ประชากร:
  45 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  อุทยานแห่งชาติ Amboseli
Amboseli National Park

South Africa – แอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้ หรือ เซาท์แอฟริกา หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ หรือ สาธารณรัฐเซาท์แอฟริกา เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้สุดของทวีปแอฟริกา โดยมีประชากรอยู่ 60 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 23 ของโลก และครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,221,037 ตารางกิโลเมตร ประเทศแอฟริกามีเมืองหลวงอยู่ 3 แห่ง คือ พริทอเรีย, …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปแอฟริกา
 • เมืองหลวง:
  เคปทาวน์, พริทอเรีย, โบลมฟอนแทน
 • ประชากร:
  59.31 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  สวนพฤกษศาสตร์ Kirstenbosch
Kirstenbosch National Botanical Garden

Argentina – อาร์เจนตินา

อาร์เจนตินา มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เป็นประเทศทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 2,780,400 ตารางกิโลเมตร นับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในทวีปอเมริกาใต้ อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกา และอันดับที่ 8 ของโลก อาร์เจนตินาตั้งอยู่ในภูมิภาคกรวยใต้ร่วมกับชิลีทางทิศตะวันตก …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปอเมริกาใต้
 • เมืองหลวง:
  บัวโนสไอเรส
 • ประชากร:
  45.38 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  ยอดเขาอากอนกากัว
Aconcagua

Qatar – กาตาร์

กาตาร์ หรือชื่อทางการคือ รัฐกาตาร์ เป็นประเทศที่ปกครองโดยเจ้าผู้ครองรัฐในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรขนาดเล็กที่แตกมาจากคาบสมุทรอาหรับ มีพรมแดนทางใต้ติดกับประเทศซาอุดีอาระเบีย และมีชายฝั่งริมอ่าวเปอร์เซีย ใน ค.ศ.
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปตะวันออกกลาง
 • เมืองหลวง:
  โดฮา
 • ประชากร:
  2.9 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม
The Museum of Islamic Art, Doha

Singapore – สิงคโปร์

สิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 1 องศา หรือประมาณ 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปเอเชีย
 • เมืองหลวง:
 • ประชากร:
  5.4 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  สวนการ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์
Gardens by the Bay

United Arab Emirates – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศหนึ่งในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรอาหรับ ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ริมอ่าวเปอร์เซีย ประกอบด้วยรัฐเจ้าผู้ครองนคร 7 รัฐ ได้แก่ อาบูดาบี อัจมาน ดูไบ ฟูไจราห์ ราสอัลไคมาห์ ชาร์จาห์ และอุมม์อัลไกไวน์ ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2514
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปตะวันออกกลาง
 • เมืองหลวง:
  อาบูดาบี
 • ประชากร:
  9.9 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์
Burj Khalifa, Dubai

Belgium – เบลเยียม

เบลเยียม หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรเบลเยียม เป็นประเทศในยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส และทะเลเหนือ มีพื้นที่ 30,689 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว 11.5 ล้านคน ทำให้เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดอันดับที่ 22 ของโลก และเป็นอันดับที่ 6 ของยุโรป …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง:
  บรัสเซลส์
 • ประชากร:
  11.5 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  จัตุรัสหลักแห่งบรัสเซลส์
Grand-Place de Bruxelles

Portugal – โปรตุเกส

โปรตุเกส หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐโปรตุเกส เป็นสาธารณรัฐซึ่งมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรไอบีเรียทางตอนใต้ของทวีปยุโรป และถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันตกมากที่สุดในบรรดาประเทศในทวีปยุโรปทั้งหลาย โปรตุเกสมีพรมแดนติดกับประเทศสเปนในทางทิศเหนือและทิศตะวันออก …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง:
  ลิสบอน
 • ประชากร:
  10.3 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  ป้อมปราการเบเลมในยุคกลาง
Belém Tower, Lisbon

Croatia – โครเอเชีย

โครเอเชีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐโครเอเชีย เป็นประเทศรูปเสี้ยววงเดือนในยุโรปที่มีอาณาเขตจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรปกลาง และบอลข่าน เมืองหลวงชื่อซาเกร็บ ในประวัติศาสตร์ปัจจุบัน โครเอเชียเคยเป็นสาธารณรัฐในยูโกสลาเวียเดิม แต่ได้รับเอกราชในพ.ศ. 2534 และได้สมัครเพื่อเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในอนาคต…
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปยุโรป
 • เมืองหลวง:
  ซาเกร็บ
 • ประชากร:
  4 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่
Plitvice Lakes National Park

Saudi Arabia – ซาอุดิอาระเบีย

ซาอุดีอาระเบีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นรัฐอาหรับในเอเชียตะวันออกกลาง กินอาณาบริเวณกว้างขวางในคาบสมุทรอาหรับ มีพื้นที่ประมาณ 2,149,690 ตารางกิโลเมตร ประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในโลกอาหรับรองจากประเทศแอลจีเรีย …
ธงชาติ
 • ทวีป:
  ทวีปตะวันออกกลาง
 • เมืองหลวง:
  รียาด
 • ประชากร:
  34.8 ล้านคน
 • สถานที่สำคัญ:
  มัสยิดอัลฮะรอม
Al Haram Mosque, Mecca