How to

4 พฤติกรรมที่จะเพิ่ม “ประสิทธิภาพการทำงาน” ให้เรามหาศาล

การค้นหาเทคนิคเพิ่ม “ประสิทธิภาพการทำงาน” ดูผิวเผินแล้ววิธีการเหล่านี้ก็อาจเป็นอะไรที่ไม่ได้แปลกใหม่ และปฏิบัติตามได้แบบไม่ยากเย็นอะไร แต่ที่อยากจะยกเรื่อง…