การศึกษาไทย
Education

เปิดมุมมองระบบ การศึกษาไทย ในปัจจุบัน

ระบบการศึกษาเป็นหัวใจแห่งการบริหารจัดการโรงเรียน โดยเฉพาะ การศึกษาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนควรมีองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดจากกรอบคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใ…