ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ 65

เงินเดือนข้าราชการ 65

สวัสดีครับวันนี้ กระผมและเว็บไซต์ JAHNNOOM มีปฏิทินกำหนดการจ่าย เงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ ปีพ.ศ. 2565 (เงินเดือนข้าราชการ 65) จากกรมบัญชีกลางมาฝากกันครับ

 

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ประกาศกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำในปีพ.ศ. 2565 ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด มีรายละเอียดดังนี้

 

มกราคม 2565

เข้าบัญชีวันที่ 26 มกราคม 2565

 

กุมภาพันธ์ 2565

เข้าบัญชีวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

 

มีนาคม 2565

เข้าบัญชีวันที่ 28 มีนาคม 2565

 

เมษายน 2565

เข้าบัญชีวันที่ 26 เมษายน 2565

 

พฤษภาคม 2565

เข้าบัญชีวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

 

มิถุนายน 2565

เข้าบัญชีวันที่ 27 มิถุนายน 2565

 

กรกฎาคม 2565

เข้าบัญชีวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 

สิงหาคม 2565

เข้าบัญชีวันที่ 26 สิงหาคม 2565

 

กันยายน 2565

เข้าบัญชีวันที่ 27 กันยายน 2565

 

ตุลาคม 2565

เข้าบัญชีวันที่ 26 ตุลาคม 2565

 

พฤศจิกายน 2565

เข้าบัญชีวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

ธันวาคม 2565

เข้าบัญชีวันที่ 26 ธันวาคม 2565

 

พิเศษสุด แจกฟรีปฏิทินสำหรับ iOS

กดสมัครรับ ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ

สามารถแตะลิงค์ปฏิทินด้านบน ในอุปกรณ์ iOS ทั้ง iPhone, iPad และ Mac ได้เลย

หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการประจำปี 2565 มาไว้ดูในปฏิทินของเราแล้ว

 

สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

เงินเดือนข้าราชการ 65