เทียบอักษรอังกฤษ-ไทย

ในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆ หนูๆ ผู้ปกครองหลายคนมักใช้เทคนิคการ เทียบอักษรอังกฤษ-ไทย ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นวิธีที่อาจไม่ถูกต้องเสียทีเดียวสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลค่อนข้างดี เพื่อต่อยอดไปสู่การเรียนไวยากรณ์ (Grammar) ในอนาคต


การเทียบอักษรอังกฤษ-ไทย แบ่งออกคร่าวๆ ได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ พยัญชนะ ตัวควบกล้ำ ตัวสะกด และสระ ดังนี้

เทียบอักษรอังกฤษ-ไทย


เทียบอักษรอังกฤษ-ไทย


เทียบอักษรอังกฤษ-ไทย


เทียบอักษรอังกฤษ-ไทย


จะเห็นได้ว่า เมื่อเราพิจารณาระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทยในแง่ของการออกเสียง เราจะพบว่ามีความคล้ายคลึงกันในระดับนึง ซึ่งหากผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ที่กำลังเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ สามารถจดจำการเทียบเสียงอักษรอังกฤษ-ไทยในบทเรียนนี้ได้ดีแล้ว ก็จะสามารถต่อยอดไปสู่ความรู้อื่นๆ ในภาษาอังกฤษได้ง่ายยิ่งขึ้น

สามารถติดตามสาระภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ทั้ง คลิ๊ก และในเฟสบุ้คที่ คลิ๊ก