ข้อสอบภาษาอังกฤษ (English Exam)

แหล่งรวม ข้อสอบภาษาอังกฤษ ออนไลน์ สำหรับทุกคน
ทั้งข้อสอบเนื้อหาแต่ละเรื่อง ข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค และข้อสอบอื่นๆ ทั้ง GAT, 9 วิชาสามัญ และ TOEIC


edit post

English

การใช้ A, An, The ในประโยคภาษาอังกฤษ

by Noom AtthachaiFebruary 24, 2022

edit post

English

ของใช้ในบ้าน ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์ ตอนที่ 2

by Noom AtthachaiFebruary 14, 2022

edit post

English

ของใช้ในบ้าน ภาษาอังกฤษ 65 คำ พร้อมใบงาน

by Noom AtthachaiFebruary 13, 2022

edit post

English

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ 35 คำ คำอ่าน-รูปภาพ พร้อมใบงาน

by Noom AtthachaiFebruary 12, 2022

edit post

Definition

ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ ธงชาติ และข้อมูลที่ต้องรู้ 30 ประเทศ

by Noom AtthachaiFebruary 11, 2022

edit post


English

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.1

สรุปคลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 380 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ป.2 จะมี…

Read more

prev


next


edit post


English

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.5

สรุปคลัง คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.5 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 390 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ป.6 จะมี…

Read more

prev


next


edit post


English

คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.2

สรุปคลัง คําศัพท์ภาษาอังกฤษป.2 จากหลากหลายตำราเรียนยอดฮิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 360 คำ ทั้งคำศัพท์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดไปสู่ชั้น ป.2 จะมี…

Read more

prev


next


edit post


English

สรุปโครงสร้าง Tenses ทั้ง 12 ประเภทในภาษาอังกฤษ

สรุปโครงสร้าง Tenses ทั้ง 12 ประเภทที่มีความแตกต่างกันในเรื่องการใช้ เมื่อเทียบกับภาษาไทยของเรา เพราะแม้เราจะพูดเมื่อไหร่ พูดกี่ครั้งก็ไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบของคำกริยาแม้…

Read more

prev


next


edit post


English

Present Perfect Tense คืออะไร และใช้ตอนไหน?

Present Perfect คือ หนึ่งใน Tense รูปแบบหนึ่งจากทั้งหมด 12 แบบในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น Tense ที่มีความซันซ้อนมากขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งโครงสร้างที่นำมาใช้ผู้เรียนต้..

Read more

prev


next

ภาษาอังกฤษ ระดับประถม
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม
ภาษาอังกฤษ ระดับอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ ระดับประถม

บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่องต่าง ๆ


ข้อสอบไวยากรณ์ (Grammar)

  • ทำข้อสอบ   ข้อสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้นป.6 10 ข้อ

ข้อสอบ O-NET

ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม

บทเรียนภาษาอังกฤษเรื่องต่าง ๆ


 

ภาษาอังกฤษ ระดับอื่น ๆ

เร็วๆนี้