ทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism)

ทฤษฎีสรรคนิยม หรือ ชื่อภาษาอังกฤษว่า คอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้นี้ เชื่อว่า ผู้เรียนจะต่อยอดจากประสบการณ์และความเข้าใจก่อนหน้านี้เพื่อ “สร้าง” ความเข้าใจใหม่ ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (Active Engagement) ในสังคมเท่านั้น เช่น การทดลองหรือการแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความจริง เป็นต้น

ทฤษฎีสรรคนิยม

ADVERTISEMENT

แนวคิดของ ทฤษฎีสรรคนิยม

เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยการสร้างความรู้ของผู้เรียน โดยเชื่อว่า การเรียนรู้ หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมาจากภายในของตัวผู้เรียนเอง โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ ผ่านการนำประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อม หรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับ ความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ (Background Knowledge) และสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง หรือ เรียกว่า โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ซึ่งก็คือ ความรู้ นั่นเอง

เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนกลุ่มแนวคิดสรรคนิยม คือการสนับสนุนการสร้างเสริมมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมในแต่ละบุคคล และเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญในการสร้างความหมายตามสภาพจริงของผู้เรียน

นักทฤษฎีการศึกษากลุ่มสรรคนิยม ได้แก่

Jean William Fritz Piaget (ค.ศ.1896–1980) – นักจิตวิทยาชาวสวิส

Vygotsky

Lev Semenovich Vygotsky (ค.ศ.1896–1934) – นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย

ติดตามเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

  TRENDING
4 วิธีในการพัฒนา “ทักษะการสื่อสาร” ที่มีประสิทธิภาพ
17 hours ago
ลองโควิด คืออะไร? สาเหตุและวิธีรับมือ
2 days ago
การเขียนอ้างอิงบรรณานุกรม
5 days ago
เปลี่ยนถ่านรีโมทรถยนต์ ยี่ห้อต่างๆ ใช้ถ่านรุ่นไหน เบอร์อะไร?
6 days ago
วิธี จุดเตาถ่าน ให้ติดไฟอย่างรวดเร็ว
1 week ago
Next
Prev