Education

โปรแกรมจัดตารางสอน อัตโนมัติ FET โดยอัลกอริทึม ใช้ได้ฟรี ทั้ง Windows และ MacOS

ใช้ดีบอกต่อ! FET โปรแกรมจัดตารางสอน สำหรับครู โดยใช้อัลกอริทึม ซึ่งโดยทั่วไปที่ใช้กันในปัจจุบันคือโปรแกรมที่เขียนผ่าน excel หรือออนไลน์เพื่อจัดตารางเรียน แต่โ…