No Picture
How to

เริ่มต้นปีใหม่ อยากลองทำอะไรใหม่ๆ ดู แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน?

เชื่อว่าหลายๆ คนต่างก็เคยมีเป้าหมาย หรือความตั้งใจบางอย่าง ที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพราะต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ…