ผู้อำนวยการโรงเรียน
Education

องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน

การเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นงานที่ท้าทาย เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในหลายด้าน