4 วิธีในการพัฒนา “ทักษะการสื่อสาร” ที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ดี

หลายคนอาจคิดว่าตราบใดที่ยังทำงานได้ดี “ทักษะการสื่อสารที่ดี” (Communication skills) ก็ไม่สำคัญมากนัก อย่างไรก็ตาม เรื่องนั้นก็ไม่ใช่ความจริงไปเสียหมด เพราะงานของเราแทบทุกด้านขึ้นอยู่กับ “ทักษะการสื่อสาร” และ “ความสามารถในการสื่อสาร” ซึ่งส่งผลโดยตรงกับความสามารถในการทำงานของเราว่ามีคุณภาพแค่ไหน

การสื่อสารที่ดีจะทำให้สามารถอธิบายปัญหา สร้างแนวทางแก้ไข สร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับแผนกของคุณ และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Workflow)

ทักษะการสื่อสาร

4 วิธีในการพัฒนา ทักษะการสื่อสาร

1. การฟังที่ดี หรือ ทักษะการฟัง

เราจะไม่สามารถสัมผัสถึงความสำคัญของการสื่อสารได้ ตราบใดที่ยังไม่สามารถตระหนักได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการสื่อสาร คือ การฟัง ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องทำเมื่อคุณไม่ได้พูด เพราะการมี ทักษะการฟัง ที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการสื่อสาร

วิธีการเป็นผู้ฟังที่ดี

 • เมื่อคุณกำลังฟัง จงให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับผู้พูด
 • เก็บโทรศัพท์ หรือคว่ำโทรศัพท์ลง
 • ละสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • สังเกตท่าทาง และตั้งใจฟังคำพูดของพวกเขา
 • ใช้คำถามเพื่อความกระจ่าง เพราะนอกจากจะเป็นการติดตามประเด็นสำคัญเพื่อสรุปความเข้าใจของคุณแล้ว ยังเป็นการทำให้บทสนทนาไหลลื่นและเป็นธรรมชาติ

2. การพัฒนาอวัจนภาษา

ในขณะที่คุณดำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน ให้สังเกตว่าคุณใช้การสื่อสารแบบไม่ใช้คำพูดประเภทต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งกระผมเคยกล่าวไปในบทความเรื่อง ประเภทการสื่อสาร

วิธีการพัฒนาอวัจนภาษา

 • มีสมาธิและใจเย็น สิ่งนี้บ่งบอกว่าคุณมีวุฒิภาวะ และมั่นใจในตนเอง
 • ใช้การสบตาอย่างชาญฉลาด มุ่งความสนใจไปที่ผู้คนพวกเขา สบตาผู้คนทั้งเมื่อคุณกำลังฟังและกำลังพูด
 • สร้างพื้นที่โดยการเว้นระยะห่างในขณะพูด คุณจำเป็นต้องทำเช่นนี้อย่างชาญฉลาดและเป็นธรรมชาติ เพื่อให้คุณเองและอีกฝ่ายเกิดความผ่อนคลายและการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
 • พยายามไม่โต้ตอบในสถานการณ์ที่ตึงเครียด รักษาระดับอารมณ์ของคุณและตอบสนองอย่างใจเย็น

3. การปรับปรุงทักษะการพูด

เพื่อปรับปรุงการสื่อสารด้วยวาจา หรือ ทักษะการพูด คุณจะต้องทำให้คัดสรรเนื้อหาและวิธีการพูดที่เหมาะสม การรู้ว่าคุณต้องการจะพูดอะไรและมีข้อเท็จจริงรองรับจะทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพ มีความรู้ และเป็นคนชัดเจนมากขึ้น

วิธีการปรับปรุงการใช้คำพูด

 • รู้ว่าตนเองกำลังจะพูดอะไร
 • เว้นจังหวะในการพูด ใช้ความเงียบเพื่อดึงความสนใจ
 • มีจังหวะการพูด ความเร็ว และน้ำเสียงที่ดึงดูดผู้ฟัง ไม่ควรใช้เสียงโทนเดียว

4. ปรับปรุงการสื่อสารผ่านตัวหนังสือ

ในการสื่อสารผ่านตัวหนังสือ แน่นอนว่าสิ่งที่ควรพึงระวังและคงไว้อยู่เสมอ นั่นคือการสะกดคำ ความถูกต้อง และกาลเทศะ สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงพื้นเพและตัวตนของเราอยู่เสมอ

วิธีการปรับปรุงการสื่อสารผ่านตัวหนังสือ

 • ใช้เวลาในการอ่านทุกสิ่งที่คุณเขียนซ้ำอีกครั้งก่อนส่ง
 • ในการสื่อสารทางการ การจัดรูปแบบให้เหมาะกับรูปแบบนั้น ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญ
 • ไม่ใช้คำอาจทำให้ผู้ฟังตีความเป็นอย่างอื่น รวมถึงมุกตลก เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด

สรุปเรื่อง ทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร เป็นหนึ่งในสาระสำคัญของการพัฒนาตนเองที่หลาย ๆ คนมักละเลยและมองข้าม หลายคนอาจมองว่าตนเองมีการสื่อสารกับผู้อื่นอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งก็ไม่ผิด แต่อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงและพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองสำหรับคนที่ขาดทักษะด้านนี้อยู่ให้ดีขึ้น และสำหรับคนที่ทำได้ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีก สิ่งนี้ย่อมเกิดประโยชน์กับตัวคุณเองอย่างมหาศาล ซึ่งอาจนำพาโอกาสดี ๆ และโอกาสใหม่ ๆ เข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้ในอนาคต

ติดตามเนื้อหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจ