No Picture
Primary English

คำศัพท์เรื่อง สี ภาษาอังกฤษ

สี ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ เป็นคำศัพท์พื้นฐานสามารถจดจำได้ง่ายและมีความน่าสนใจ มาทบทวนทั้งสีหลักๆ พื้นฐาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเฉดสีอื่นๆ พร้อมทั้งแจกรหัสสี RGB ส…