ฟรีแลนซ์ คือ
Definition

งาน ฟรีแลนซ์ คือ อะไร?

อาชีพ ฟรีแลนซ์ คือ อะไร? เป็นรูปแบบหนึ่งของการจ้างงานตนเองที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถเสนอทักษะและบริการของตนแก่ลูกค้าเป็นรายโปรเจคท์ แทนที่จะเป็นลูกจ้าง…