What is

RGB Color Codes คืออะไร?

ใครที่ยังไม่ทราบว่า RGB Color Codes คืออะไร? ความหมายของ RGB Color Code หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า รหัสสี RGB วันนี้จะมาคลายข้อสงสัยกันครับ